Narodil jsem se 9. října 1986 v Hodoníně. Vystudoval na Masarykově univerzitě psychologii a sociální a mediální komunikaci. Do svých dvaceti let jsem bydlel ve Strážnici, poté se přestěhoval do Brna, kde jsem studoval a začal podnikat. Do Strážnice však stále jezdím několikrát za měsíc za svou rodinou a přáteli.

V průběhu studií jsem začal provozovat jednu z brněnských kaváren, kterou jsem vedl po dobu čtyř let. Díky této příležitosti jsem získal zkušenosti nejenom v podnikání a práci s lidmi, ale i s nadměrnou byrokracií a zbytečnými nařízeními. V současné době jsem dostal příležitost vést projekt speciálního dietního konceptu z Francie. Mou misí je vytvořit síť stabilních a fungujících specializovaných center po celé České republice.

V ODS jsem od svých 18tlet a v současné době jsem předsedou oblastního sdružení Hodonín a místopředsedou regionálního sdružení Jihomoravského kraje. Současně jsem členem Mladých konzervativců.

Svůj volný čas trávím s mou dvouletou dcerou Julií. Rád se neustále vzdělávám a u sportovních aktivit dávám přednost kolečkovým bruslím a běhu.

Považuji se za konzervativního politika, přesvědčeného, že rovné příležitosti jsou klíčem k dosažení lepší funkčnosti a pružnosti našeho kraje i celé České republiky.

V politice se pohybuji již 12 let a přestože jsem nikdy nezastával veřejnou funkci, měl jsem možnost tlumočit názory a postoje občanů, se kterými jsem v každodenním kontaktu, našim zvoleným starostům, zastupitelům i zákonodárcům.

Jako snad každému mi není lhostejné dění v našem regionu. Způsob řízení Jihomoravského kraje má vliv na celkovou kvalitu života Jihomoravanů, ať se to týká kvality středoškolského vzdělávání, dostupnosti zdravotnické péče, sportovního a kulturního vyžití, či dostatku pracovních míst a mnoho dalšího.

Jižní Morava je jak turisticky, tak logisticky velmi zajímavým teritoriem pro naše, ale i zahraniční investory. Jako podnikatel vím, jaké problémy vytváří ve firmě nesmyslná byrokratická zátěž, zbytečná nařízení a neustálé kontroly. A proto klíčem ke zvýšení zaměstnanosti je potřeba vytvořit takové podmínky, aby byl náš kraj pro tyto investory atraktivní i ekonomicky.

Zastávám postoj rovných příležitostí, kde každý občan musí mít stejnou šanci v přístupu ke vzdělaní, zdravotní péči, ochraně, ale také v komunikaci s úřady. Není možné dělat v přístupu rozdíly mezi stranicky nakloněnými příslušníky a známými na úkor těch ostatních. Všichni musí mít stejné příležitosti.

Jsem přesvědčen, že v dnešní turbulentní době by se o politiku a dění jak v Jihomoravském kraji, České republice, ale i zahraniční, měli zajímat všichni naši občané. Je nutné využít své aktivní volební právo, jít k volbám a mít možnost ovlivnit budoucí směřování naší společnosti. V neposlední řadě je třeba se zapojit do politického dění a být ten, kdo bude mít možnost rozhodovat.

Z toho důvodu jsem se rozhodnul usilovat o Váš hlas v letošních volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční 7. a 8. října 2016. Pokud mi dáte svoji důvěru, vynaložím maximální úsilí pro prosazení našeho volebního programu.

1. Zprůhledníme systém udělování krajských dotací. Ty nesmí být vázány na politickou příslušnost.

2. Provedeme analýzu fungování kraje a odstraníme zbytečnou administrativní zátěž pro občany i úředníky. Ušetříme na provozních nákladech.

3. Zlepšíme bezpečnostní situaci a připravenost kraje na krizové situace v souvislosti s migrační krizí bez ohledu na nekonzistentní vládní politiku.

4. Podpoříme pouze ty neziskové organizace, které opravdu pomáhají a své rozpočty neprojídají v provozních nákladech. Stávající systém financování je neudržitelný.

5. Připravíme plán pro řešení neutěšeného stavu dopravní infrastruktury.

6. Chceme, aby naše školy připravovaly mladé lidi na budoucí zaměstnání, nikoliv na úřad práce.

7. Budeme podporovat chytrá řešení pro obce a města. Půjdeme cestou od smart cities po smart region.

8. Kraj a vedení měst a obcí musí fungovat jako partneři – vzájemná spolupráce musí probíhat bez ohledu na politickou příslušnost.

9. Dostupná zdravotní péče pro všechny občany je pro nás klíčová. Naší prioritou je zachování stávající sítě zdravotnických zařízení.

10. Vytvoříme odpovídající prostředí pro příchozí investory. Budeme preferovat spolupráci s investory s prověřenou minulostí a bez vazeb na státní režimy.

…více informací o volebním programu naleznete zde

Spolu s mými kolegy bychom rádi pomohli našemu milovanému Jihomoravskému kraji.
Pokud nás chcete podpořit, dejte nám svůj hlas i ve volbách do zastupitelstva JMK.

Kandidátka na senátorku obvod č.79
Ing. Jana Bačíková, MBA
starostka Vacenovic
Kandidát na hejtmana
Ing. Jiří Crha
místostarosta Blanska
Oblastní lídr – kandidát č.7
Mgr. Jiří Kasala, MBA
projektový manažer

Mgr. Jiří Kasala, MBA   l   E-mail: jiri@kasala.cz   l   Telefon: (+420) 724 773 103

Pošlete mi zprávu

3 + 1 = ?