Narodil jsem se 9. října 1986 v Hodoníně. Vystudoval na Masarykově univerzitě psychologii a sociální a mediální komunikaci. Do svých dvaceti let jsem bydlel ve Strážnici, poté se přestěhoval do Brna, kde jsem studoval a začal podnikat. Do Strážnice však stále jezdím několikrát za měsíc za svou rodinou a přáteli.

V průběhu studií jsem začal provozovat jednu z brněnských kaváren, kterou jsem vedl po dobu čtyř let. Díky této příležitosti jsem získal zkušenosti nejenom v podnikání a práci s lidmi, ale i s nadměrnou byrokracií a zbytečnými nařízeními. V současné době jsem dostal příležitost vést projekt speciálního dietního konceptu z Francie. Mou misí je vytvořit síť stabilních a fungujících specializovaných center po celé České republice.

V ODS jsem od svých 18tlet a v současné době jsem předsedou oblastního sdružení Hodonín a místopředsedou regionálního sdružení Jihomoravského kraje. Současně jsem členem Mladých konzervativců.

Svůj volný čas trávím s mou dvouletou dcerou Julií. Rád se neustále vzdělávám a u sportovních aktivit dávám přednost kolečkovým bruslím a běhu.

Považuji se za konzervativního politika, přesvědčeného, že rovné příležitosti jsou klíčem k dosažení lepší funkčnosti a pružnosti našeho kraje i celé České republiky.

V politice se pohybuji již 12 let a přestože jsem nikdy nezastával veřejnou funkci, měl jsem možnost tlumočit názory a postoje občanů, se kterými jsem v každodenním kontaktu, našim zvoleným starostům, zastupitelům i zákonodárcům.

Jako snad každému mi není lhostejné dění v našem regionu. Způsob řízení Jihomoravského kraje má vliv na celkovou kvalitu života Jihomoravanů, ať se to týká kvality středoškolského vzdělávání, dostupnosti zdravotnické péče, sportovního a kulturního vyžití, či dostatku pracovních míst a mnoho dalšího.

Jižní Morava je jak turisticky, tak logisticky velmi zajímavým teritoriem pro naše, ale i zahraniční investory. Jako podnikatel vím, jaké problémy vytváří ve firmě nesmyslná byrokratická zátěž, zbytečná nařízení a neustálé kontroly. A proto klíčem ke zvýšení zaměstnanosti je potřeba vytvořit takové podmínky, aby byl náš kraj pro tyto investory atraktivní i ekonomicky.

Zastávám postoj rovných příležitostí, kde každý občan musí mít stejnou šanci v přístupu ke vzdělaní, zdravotní péči, ochraně, ale také v komunikaci s úřady. Není možné dělat v přístupu rozdíly mezi stranicky nakloněnými příslušníky a známými na úkor těch ostatních. Všichni musí mít stejné příležitosti.

Jsem přesvědčen, že v dnešní turbulentní době by se o politiku a dění jak v Jihomoravském kraji, České republice, ale i zahraniční, měli zajímat všichni naši občané. Je nutné využít své aktivní volební právo, jít k volbám a mít možnost ovlivnit budoucí směřování naší společnosti. V neposlední řadě je třeba se zapojit do politického dění a být ten, kdo bude mít možnost rozhodovat.

Z toho důvodu jsem se rozhodnul usilovat o Váš hlas v letošních volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční 7. a 8. října 2016. Pokud mi dáte svoji důvěru, vynaložím maximální úsilí pro prosazení našeho volebního programu.

Spolu s mými kolegy bychom rádi pomohli našemu milovanému Jihomoravskému kraji.
Pokud nás chcete podpořit, dejte nám svůj hlas i ve volbách do zastupitelstva JMK.

Kandidátka na senátorku obvod č.79
Ing. Jana Bačíková, MBA
starostka Vacenovic
Kandidát na hejtmana
Ing. Jiří Crha
místostarosta Blanska
Oblastní lídr – kandidát č.7
Mgr. Jiří Kasala, MBA
projektový manažer

Mgr. Jiří Kasala, MBA   l   E-mail: jiri@kasala.cz   l   Telefon: (+420) 724 773 103

Pošlete mi zprávu

0 + 4 = ?